Character Encode: Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
URLEncode(): Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
URLDecode(): Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
Base64 Encode & Decode():   GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
Others: LCID List 乱码恢复      


文字のコードを取得ます(SHIFT_JIS)

文字を入力して下さい:
例:“わたしは王です。”

コードを入力して下さい:
如:“&HB4BA”,“65”